เกสต์เฮ้าส์เชียงใหม่เดือดร้อนหนักปิดกิจการระนาว

เกสต์เฮ้าส์เชียงใหม่เดือดร้อนหนักปิดกิจการระนาว

ผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์-โรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่หลายร้อยราย รวมตัวยื่นหนังสือ  ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาหลังได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.โรงแรม ถึงขั้นบางรายไม่สามารถธุรกิจ-ปิดกิจการ 

นายวีรวิทย์ แสงจักร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เกสต์เฮ้าส์ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เดินทางมายื่นหนังสือรายชื่อผู้ประกอบการจำนวน 400 ราย ถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ผ่านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ รัฐบาลแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเข้าจับกุมของหน่วยงานราชการ โดยขอให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางออกจากพ.ร.บ.โรงแรม ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการชั่วคราว และบางรายต้องปิดกิจการถาวร เนื่องจากไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจาก เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.ผู้ประกอบการโรงแรมฯ พ.ศ.2547 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ผังเมือง และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.ดังกล่าว มาโดยตลอดบางคนถูกดำเนินคดีต้องเสียเวลาทำมาหากิน  ผู้ประกอบการที่พักรายย่อยหรือ เกสท์เฮ้าส์ และโฮเตล ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถประกอบกิจกรรมได้ ทั้งที่อยู่ในช่วงผ่อนผันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามกฎกระทรวง จึงอยากสะท้อนปัญหาเหล่านี้ถึงนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษญกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวไปมากกว่านี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่