มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯมอบขาเทียมผู้พิการขาขาดลำปาง

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯมอบขาเทียมผู้พิการขาขาดลำปาง

ลำปางรับมอบขาเทียมจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน2561 ที่ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และผู้ร่วมดำเนินการได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ บริษัท แฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด ได้มอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า 70 คนในจังหวัดลำปาง ตาม”โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมีแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขลำปาง โรงพยาบาลลำปางและเทศบาลตำบลเกาะคาร่วมในพิธีมอบ

นายแพทย์ปืนไทย  เทพมณฑา  นายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเปิดเผยว่า ”โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”  ของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า 70 คน ได้รับข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อจัดใส่ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนใน รุ่น 2.0 ให้กับคนพิการขาขาดเหนือเข่าจำนวน 70 ขา เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานข้อเข่าขาเทียม จากคนพิการขาขาดเหนือเข่าที่มารับบริการ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีขาเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้อเข่าขาเทียมที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยไทย ไปสู่การให้บริการคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ข้อเข่าขาเทียมและชิ้นส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานจากผลงานวิจัยของคนไทย เพื่อลดการนำเข้าข้อเข่าขาเทียม และชิ้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ และเป็นการสงวนเงินตราไว้ในประเทศ