กองทัพภาคที่2 ปล่อยแถวกำลังพลกวาดล้างยาเสพติดในค่ายทหาร

กองทัพภาคที่2 ปล่อยแถวกำลังพลกวาดล้างยาเสพติดในค่ายทหาร

กองทัพภาคที่2
ปล่อยแถวกำลังพลกวาดล้างยาเสพติดในค่ายทหาร

วันนี้(7มิ.ย.2561)ณ ลาน หน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นำโดย พลโท ธรากร ธรรมวิทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ทนงศักดิ์ กิตติศัพท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยแถวกำลังพลกวาดล้างยาเสพติด ในค่ายทหาร ร่วมกับผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 และตำรวจภูธรภาค 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนั้นทางกองทัพภาคที่2ได้นำเหล่าทหารใหม่มาดูกิจกรรมฯลฯ ทางหน่วยงานจัััดขึ้น และ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมุ่งประสงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด การปราบปรามกลุ่มผู้ค้าให้ลดจำนวนลง และนำผู้ติดยาเสพติด กลับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ภายในหน่วยทหารและค่ายทหารเป็นพื้นที่ๆมีความสำคัญ โดยเฉพาะกำลังพลของหน่วยบางส่วน ได้รับมอบหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อส่วนรวม กำลังพลที่อยู่ภายในหน่วยให้ช่วยกวาดล้างยาเสพติด ในหน่วยและในค่ายทหาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วย ดำเนินการเชิงรุกทุกมาตรการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้เป็นแหล่งพักยา และการแพร่ระบาดในกรมกอง ผู้ค้าต้องถูกลงโทษและดำเนินคดี ผู้บังคับหน่วย กำลังพล ครอบครัวจะร่วมมือกันและบูรณาการทุกภาคส่วน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ
จ.นครราชสีมา