สถาบันอาหารคาดอุตสาหกรรมอาหารไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10%

สถาบันอาหารคาดอุตสาหกรรมอาหารไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10%

สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปีนี้อุตสาหกรรมอาหารไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% ตามภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตลาดโลก

สถาบันอาหาร ประเมินว่าปีนี้อุตสากรรมอาหารจะขยายตัวได้ 10% คิดเป็นมูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากคำนวณในรูปของเงินบาทจะขยายตัวได้ 5.3% คิดเป็นมูลค่า 1,070,000 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 9.8% คิดเป็นมูลค่า 17,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นมูลค่า 562,156 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกอาหารในรูปเงินบาทมีการขยายตัวสูงกว่าในช่วงครึ่งปีแรกจากผลของเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารไทยในครึ่งปีหลังเติบโต คือ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ผลผลิตวัตถุดิบการเกษตรที่มีเพียงพอต่อความต้องการแปรรูป รวมทั้งนโยบายสนับสนุนการส่งออกเชิงรุกของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ สถานการณ์การเมืองโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ความผันผวนของเงินบาท ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และภาวะการขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่