ตำรวจท่องเที่ยวระยอง เกณฑ์อาสาสมัคร เสริมความแข็งแกร่งสู่ความปลอดภัย

ตำรวจท่องเที่ยวระยอง เกณฑ์อาสาสมัคร เสริมความแข็งแกร่งสู่ความปลอดภัย

วันนี้  เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.ระยอง  เป็นประธาน เปิด โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อ อำนวยสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นอาสาสมัคร กว่า 650 คน จาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และ (พัทยา) ชลบุรี ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง โดยมี พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล ผกก.2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอบรม

เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.ระยอง ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครฯ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ต่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีการจัดอบรมอาสาสมัคร เข้าอบรม เพื่อบูรณาการระหว่าง บุคคลากรภาครัฐ และ ประชาชน

โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เน้นในเรื่องการช่วยกันดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จะมีการฝึกทักษะให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่ออาสาสมัครที่เข้าอบรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง จึงนับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวแบบปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกิดความประทับใจสูงสุด

ด้าน พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล ผกก.2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1  กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินยุทธศาสตร์ในการยกระดับบริการ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จึงมีอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 5 จังหวัด รวม 73 ชุมชน ประมาณ 650 คน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกับภาครัฐ ร่วมพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ จึงเป็นผลดีต่อชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับภาครัฐ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายกับภาคท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง

การอบรมเน้นความรู้ความเข้าใจ เรื่องการอำนวยความสะดวก และ การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความประทับใจ และ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังเน้นให้มีการแนะนำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวัฒนธรรม ความเป็นมาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการแนะนำสินค้า อาหาร ในท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอึกด้วย ผู้กำกับฯศราวุธ กล่าว

ด้าน อาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ฯ ซึ่งเป็นประชาขนในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของ ภาคตะวันออก ต่างก็ยินดีเสียสละเวลาเข้าฝีกอบรม เพื่อนำกลับไปช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ต่างก็ได้รับประโยชน์ในการฝึกอบรม ในการแนะนำ แนะแนว ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยที่อาสาสมัครทุกคนต่างเข้ามาด้วยใจที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถ ติดต่อ เบอร์โทร 1155 สายด่วนการท่องเที่ยว หรือ เบอร์ 191 แห่งชาติ ที่จะกระจายข่าวสารไปสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ