สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กเขต ทม.หัวหิน “โภชนาการครบถ้วน แถมเติมได้ไม่อั้น”

ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน  นำคณะออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ป้องกันการทุจริตงบประมาณรายหัวอาหารกลางวันของเด็ก พบทุกโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ แถมยังให้นักเรียนเติมได้ไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม

                    7 มิถุนายน 2561) นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน หลังเกิดข่าวการทุจริตอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่ง เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ไม่มีคุณภาพ ปริมาณน้อย รวมทั้งบางแห่งให้เด็กอนุบาลทานขนมจีนกับน้ำปลา ซึ่งไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย

                       ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมคณะ ได้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งการประกอบอาหาร ว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ ปริมาณอาหารที่แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนเพียง และมีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการหรือไม่ พร้อมกำชับให้สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน

                   นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า การสุ่มตรวจวันนี้ เป็นการตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ในส่วนของการสุ่มตรวจอาหารกลางวัน จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาตรวจเป็นระยะ ซึ่งจากการตรวจสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 แห่ง  พบว่ามีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีการปิดป้ายประกาศรายการอาหารอย่างชัดเจน นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง อีกทั้งทุกโรงเรียนต่างเห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตของนักเรียนซึ่งในแต่ละวันต้องใช้พลังงานสูง นักเรียนสามารถเติมข้าวและกับข้าวได้ไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ข่าว/ภาพ…วิมล ทับคง

แสดงความคิดเห็น