ปั่น ชิล ชิล ชม สวนผลไม้ระยอง ครั้งที่ 2

ปั่น ชิล ชิล ชม สวนผลไม้ระยอง ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน ปั่น ชิล ชิล ชิม ชม สวนผลไม้ระยอง ครั้งที่ 2 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดระยอง ระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานระยอง นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเดชา บุญวรรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตัวแทนกลุ่ม ปตท.ระยอง

ปั่น ชิล ชิล ชม สวนผลไม้ระยอง ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืนทั้งนี้หน่วยงานฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดระยอง ในหลายๆด้านเช่น ผลผลิตเกษตร การแปรรูปสินค้า และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เพื่อให้ภาคประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจได้มีโอกาสพัฒนา ผลผลิต ด้านต่างๆ ร่วมกันแบบยั่งยืนตลอดไป

โดยภายในงานมีนักขี่จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน  มีการ ปั่นจักรยาน ชมสวนผลไม้ ระยะทาง 10 กิโลเมตรในประเภท VIP ระยะทาง 30 กิโลเมตร ในประเภทท่องเที่ยวทั่วไปเส้นทางตำบลนาตาขวัญ  เข้าเยี่ยมชม  ชิม  ผลไม้สวน  และร่วมรับประทานอาหารอร่อยพื้นบ้านที่ อบต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง