น้ำใจชาวชัยภูมิไม่ทิ้งกันทุกภาคส่วนแห่ช่วยซื้อสับปะรดราคาตกต่ำหนัก

ชัยภูมิ – ในพื้นที่เพิ่มอีกต่อเนื่องปล่อยแถวคาราวานรถนำส่งสินค้าอีกกว่า 30 ตัน เพื่อช่วยกระจายสินค้าไปยังทุกพื้นที่ภายในจังหวัดต่อเนื่องใน 16 อำเภอในราคาช่วยซื้อให้ราคาสูงเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละกว่า 4 บาท  หลังจากที่โรงงานรับซื้อราคาตกต่ำหนักไม่หยุดจากไม่กี่เดือนที่ผ่านมารับซื้อในราคา 2.20 บาท/กก. จนปัจจุบันเหลือรับซื้อไม่เกิน 80 สต./กก. !

( 4 มิ.ย.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยพล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.ชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนนายอำเภอแต่ละอำเภอ กำนัน ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาลตำบลทุกแห่งในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ ได้ทำการจัดส่งมอบสับปะรดส่งกระจายไปให้ยังแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องของวันนี้ รวมกว่า 30 ตัน 30 รถสิบล้อ

ที่ทางจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งไปยังทุกภาคส่วนในพื้นที่ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะแสดงน้ำใจชาวชัยภูมิไม่ทิ้งกัน และช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ของจ.ชัยภูมิ ในขณะนี้ที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำหนักสุดในรอบกว่า 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่าราคารับซื้อสับปะรดในพื้นที่จ.ชัยภูมิ มีราคาดีมากทางโรงงานเคยรับซื้อในราคากิโลกรัมสูงกว่า 12 บาท

แต่ในปี 2561 นี้ทางโรงงานเกิดมีการลดจำนวนการรับซื้อน้อยลงในปีนี้ และเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็รับซื้อในราคา 2.20 บาทต่อกิโลกรัม แต่มาถึงถึงปัจจุบันไม่กี่เดือน ทางโรงงานเริ่มรับซื้อให้ราคาน้อยลงมาตกต่ำสุดมาต่อเนื่องที่ปัจจุบันรับซื้อไม่เกิน 80 สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ มีอออกมาต่อเนื่องจำนวนมาก

ทางจังหวัดชัยภูมิ จึงให้หน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ช่วยกันซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นราคาจะพอช่วยเหลือไม่ให้ชาวไร่สับปะรดขาดทุนไปมากกว่านี้ คือในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกิดการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวไร่สับปะรดลงได้บ้างในช่วงนี้

โดยในวันนี้มีการส่งมอบสับปะรดให้ทางการ ที่ว่าการอ.เมืองชัยภูมิ รวม  23 ตัน อ. เทพสถิต 5  ตัน อ.บำเหน็จณรงค์ 3 ตัน อ.คอนสวรรค์ 3 ตัน อ.บ้านแทน 2 ตัน อ.คอนสาร 5 ตัน และกระจายตามตำบลต่างๆ ใน เขตอ.เมืองชัยภูมิ เพิ่มอีก 5 ตัน

ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนาวไร่สับปะรด ยังได้ขอฝากขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและส่วนราชการทุกหน่วยงานและพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวจังหวัดชัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

หลังที่ได้ความเมตตา ช่วยเหลือซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหินโงมและซับสีทอง มาแล้วรอบแรก ซึ่งทางด้านนายอุทิศ ลาดจันทึก กำนัน ตำบลท่าหินโงม ในนามพี่น้องราษฎร ชาวตำบลท่าหินโงมและซับสีทอง ผู้ได่รับความเดือดร้อนตามที่ทางสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวถึงความเดือดร้อนครั้งนี้ออกไปแล้ว

จนได้เกิดการเข้ามารับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดชัยภูมิ ในเบื้องต้นชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนได้เกิดธารน้ำใจไม่ทิ้งกันขึ้น และมีการติดต่อมาขอซื้อสับประรดจากเกษตรกรในพื้นที่ในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัมเกิดขึ้นมาต่อเนื่อง ในรอบแรกที่มีการจัดส่งในวันที่ 1 มิ.ย 61 ที่ผ่านมาให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 10 ตัน ตำรวจธูรจังหวัด 5 ตัน อ.ภูเขียว  5 ตัน อ.บ้านเขว้า 3 ตัน อ.หนองบัวระเหว 3 ตัน อ.เนินสง่า  2 ตัน ส่วนราชการในจังหวัดอีก 15 ตัน  ทางตัวแทนชาวไร่สับปะรดในพื้นที่จ.ชัยภูมิ จึงขอฝากขอบคุณน้ำใจอันดีงามของชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนที่ไม่ทิ้งกันรวมทั้งสื่อมวลชนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่