แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “บ้านเชียงเกมส์ “

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “บ้านเชียงเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม นี้

อุดรธานี – ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเชียงเกมส์ 2019
ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2520 ที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานสายใยความรัก สามัคคี มีมิตรภาพ และความสมานฉันท์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร พี่น้องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า บ้านเชียงเกมส์ เกมแห่งมิตรภาพและไมตรี หมายถึง ชาวราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะ ในการแข่งขัน คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยมีคุณทองโบราณ เป็นมาสคอต การแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่มา – โฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น