ผู้ว่าโคราชร่วมแถลงข่าว การแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” 7 – 8 ธันวาคมนี้ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ผู้ว่าโคราชร่วมแถลงข่าว การแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” 7 – 8 ธันวาคมนี้ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

การจัดแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม เกท 1 ชั้น G เทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาเวลา 17.00 น. โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวแถลงข่าวการเตรียมการจัดแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดงกว่า 100 คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการแสดง โดยรักษาอัตลักษณ์แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านขนบจารีตในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Authenticity) คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูง
นายวิเซียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ และร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตร งดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” อันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย (Thai Heritage) และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความปราณีต อ่อนช้อย การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่ของลิงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี และขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4425-4927 ในวันเวลาราชการสำหรับคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ปัจจุบันเปิดการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ “ชุด หนุมาน”วันจันทร์-ศุกร์วันละ 5 รอบได้แก่ รอบ 10.30 , 13.00 , 14.30 , 16.00 และ 17.30 น. เป็นการแสดงโขนซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวการแสดงสวยงามวิจิตรตระการตา พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษ ฉากสมัยใหม่ มีคำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออธิบายเรื่องราวตลอดการแสดง จำหน่ายปัตรเข้าชมการแสดง ณ โรงมหสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 400 บาทนักเรียนและนักศึกษาอายุไม่กิน 12 ปี ชมฟรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง ในราคา 500 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโทร. 0-2224-4499.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น