“ไทย – ลาว”ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาอาเซียน

ตักบาตร

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 พ.ค. ที่ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องในงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียน สามสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับ แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม ทำบุญ

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทำสมาธิถือศีล 5 วิสาขพุทธบูชา และฟังธรรมเทศนา ก่อนจะพร้อมใจกัน เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ไปตามเส้นทางต่างๆภายในหมู่บ้านและกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายในวัด เพื่อให้เติบโต ให้ประชาชนที่มาทำบุญใช้เป็นร่มเงา พักผ่อน มีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว

วันวิสาขบูชา

และนอกจากนี้บรรดาผู้ปกครอง พ่อแม่ ต่างพาลูกหลาน มาร่วมทำบุญในวันนี้กันอย่างคึกคัก เพื่อให้เด็กๆได้ซึมซับ ถึงวัฒนธรรมของไทย สืบสานประเพณีอันคงคุณค่า ที่มีมาแต่โบราณ และเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดจน เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตนเองและต่อสังคม เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฎฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบิลิคำไซ สปป.ลาว สืบไป …

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น