เงินรายได้อุทยานนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีฯ…หด…ฟังเขาชี้แจง

…มีข่าวซุบซิบเขียนในหนังสือพิมพ์     ใครอ่านก็อาจจะเข้าใจไปว่า…เจ้าหน้าอาจมีการทุจริต  เพื่อความเป็นธรรม จึงอยากเปิดพื้นที่ให้เขาได้ชี้แจง    โดยนายวรพจน์  ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตย์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่ได้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาเขา   จึงขอนำมาบอกเล่า ตามนี้…

 

อ่าวมาหยาเมื่อครั้งยังเปิดการท่องเที่ยว(ภาพ…กรมอุทยานแห่งชาติฯ)

 

การปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูอ่าวมาหยา จึงต้องปิดอ่าว เหตุผลหลักของรายได้ที่ลดลง (ภาพ…กรมอุทยานฯ)

แสดงความคิดเห็น