ลำปางมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ราษฎรในพื้นที่โครงการ ” ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ” ปีที่ 20

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน.ปภ.จ.ลำปาง  มอบหมายให้นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสนง.ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน  พร้อมด้วย น.ส.อุไรวรรณ  แก้วมูลคำ หน.ฝ่ายสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ฯ สนง.ปภ.จ.ลำปาง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับโครงการ ” ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ” ปีที่ 20  มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเถิน ณ หอประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน1,000 ผืน มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเสริมงาม ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 ผืน มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสบปราบ ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 500 ผืน

สำหรับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน สานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ”ไทยเบฟ …รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ภายใต้ แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET …ASUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” โดยส่งมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

สำหรับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน สานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ”ไทยเบฟ …รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ภายใต้ แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET …ASUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” โดยส่งมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยบริษัทฯ ร่วมกับ ปภ. ลงสำรวจพื้นที่สำหรับการแจกผ้าห่มในจังหวัดได้ดำเนินการมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2562 จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20 แล้วด้วยการมอบผ้าห่มผืนเขียว

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น