มติสั่งชะลอนำเข้าหัวมันจากกัมพูชา จ.สระแก้ว 4 เดือน

สระแก้ว – มติสั่งชะลอนำเข้าหัวมันชายแดนไทย-เขมร 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.62-31 มี.ค.63 โดยให้หน่วยความมั่นคงกวดขันบริเวณแนวชายแดน และใช้มาตรการป้องกันโรคใบด่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ภายหลังจังหวัดสระแก้วจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการงดนำเข้ามันสำปะหลังสดจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า ในฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เกษตรกรมีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจัยด้านราคา แต่หากมีการนำเข้าผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในพื้นที่ จ.สระแก้วนั้น

 

พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ระบุด้วยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง คณะกรรมการฯ จึงมีมติดังนี้คือ ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลัง ให้ชะลอการนำเข้าหัวมันสด ในช่วงที่มันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 -31 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอื่นๆ ยังนำเข้าได้ตามปกติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ยังขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง เข้มงวดกวดขัน การนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำเข้า รวมทั้งให้ใช้มาตรการ การป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นข้อกำหนด ในการขนย้ายท่อนพันธุ์ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อย่างเข้มงวด

ทางด้าน นายโกศล เทียนชัย ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้มีการชะลอการนำเข้าหัวมันสดเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้ เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดสระแก้วได้ขุดมันมาขายก่อนแล้วค่อยให้นำเข้ามา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังฝั่งเรา ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาอยากให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ไม่อยากให้มีการปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้ามา อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเข้มงวดการลักลอบนำเข้าด้วย

 

————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น