หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดระนอง ให้บริการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ห่างไกล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดระนอง ให้บริการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ห่างไกล

ระนอง-( 15 พ.ย.62) ที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดระนอง ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำโดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการ ช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

การออกหน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น