ผบช.ทหารเรือ เป็นประธานวางกระดูกเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต. ติดเขี้ยวเล็บให้กองทัพเรือ

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานวางกระดูกเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 และเรือ ต.994 ติดเขี้ยวเล็บให้กองทัพเรือ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่อู่ต่อเรือมาร์ซัน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งจำนวน 2 ลำ ที่ทางกองทัพเรือได้ว่าจ้างให้บริษัท มาร์ซัน จำกัด ได้ผู้ต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดเรือ ต.991 และเรือ ต.994 ทั้งสองลำ เพื่อนำมาทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ซึ่งเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่กำลังจัดสร้างขึ้นมาใหม่ทั้ง 2 ลำ มีความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตร ระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 2 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต โดยมีกำลังพลประจำเรือ 33 นายโดยใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขนาดกำลัง 2960 KW  สามารถปฏิบัติการในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบำรุง ระยะปฎิบัติการไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์ทะเล  เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ และยังเป็นการประหยัดงบประมาณ โดนเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้งสองลำนี้จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการมีภารกิจในการตรวจการณ์สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายรวมถึงการถวายความปลอดภัยแค่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น