ระดมจิตอาสาซ่อมแซม​ “สะพานไม้แกดำ” ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ

มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”จ.มหาสารคาม รวมพลังซ่อมแซมสะพานไม้แกดำ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

ที่บริเวณลานหน้าสะพานไม้แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จ.มหาสารคาม ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมสะพานไม้แกดำ และทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 จำนวน 500 คน เข้าร่วม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมซ่อมแซมสะพานไม้แกดำ ซึ่งไม้บางส่วนได้ชำรุดได้นำมาปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่ เพื่อสะดวกแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บ กวาดขยะ กำจัดเศษกิ่งไม้รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ พร้อมนำนักเรียนในพื้นที่มาเป็นพลังจิตอาสาเยาวชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการดูแล รักษา ความสะอาด แม่น้ำลำคลองของชุมชน

ทั้งนี้สะพานไม้แกดำ ตั้งอยู่ที่วัดดาวดึง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นสะพานไม้เก่า อายุราวกว่า 100 ปี ที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โดยเชื่อมระหว่างบ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแกดำ แต่ก่อนสะพานไม้นี้ทรุดโทรมมาก ชาวอำเภอแกดำพร้อมด้วยกำลังทหาร ช่วยกันซ่อมแซมสะพานไม้ โดยหวังให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมถึงพัฒนาสะพานไม้เก่าแก่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ มีพื้นที่ 1.328 ตารางเซนติเมตร หรือ 830 ไร่ เต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของบึงบัวและพืชน้ำสีเขียวในยามเช้าและช่วงเย็นอากาศจะสดชื่นที่สุด เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนหรือถ่ายรูป เดินเที่ยวชมนก ชมบัว ดูวิถีชีวิตผู้คนที่ยังคงอาศัยหนองแกดำทำมาหากิน  นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวแกดำ โดยเทศบาลตำบลแกดำได้ใช้นำน้ำมาอุปโภค บริโภค และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบโดยร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหนองแกดำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จนปัจจุบันอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และยังใช้หนองแกดำในการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ลอยกระทง และบุญบั้งไฟ อีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น