ภาคใต้

ชุมพร

ชุมพร คือประตูสู่ภาคใต้  มีเนื้อที่ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร มีพร้อมทั้งป่าไม้ ทะเล อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  ลักษณะของพื้นที่สูงลาด จากทิศตะวันตกสู่พื้นที่ต่ำทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำสายสั้น ๆ เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความโค้งเว้าเล็กน้อย และสวยงาม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด