ภาคเหนือ

เชียงราย

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 824 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แหล่งกำเนิดต้นน้ำ และน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ เป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย มีประชากรทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง จึงมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย เป็นเสน่ห์ที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

กกล.ผาเมือง ส่งเสริมท่องเที่ยวผาช้างมูบ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

FacebookTwitterLineเชียงราย-ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารชายแดน จ.เชียงราย มีการใช้ฐานปฏิบัติการช้างมูบ อ.แม่สาย บางส่วนจัดพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนขึ้นมาท่องเที่ยวและใช้ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด