ผลการเลือกตั้ง 62 จังหวัด เชียงราย

อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

0

จำนวนคะแนนที่นับแล้ว

0

จำนวนไม่ออกเสียง

0

จำนวนบัตรดี

0

จำนวนบัตรเสีย

0

ภาคเหนือ

เชียงราย

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 824 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แหล่งกำเนิดต้นน้ำ และน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ เป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย มีประชากรทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง จึงมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย เป็นเสน่ห์ที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

วันช้างไทย เชียงรายจัดขันโตกผลไม้ขนาดใหญ่ให้ช้างกิน

เชียงราย-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านรวมมิตรจัดโต๊ะขันโตกผลไม้ขนาดใหญ่ เลี้ยงช้างจำนวนมากในงานวันช้างไทย ช้างเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเหตุผลให้มีวันช้างไทยเก […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด