ภาคเหนือ

เชียงราย

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 824 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แหล่งกำเนิดต้นน้ำ และน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ เป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย มีประชากรทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง จึงมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย เป็นเสน่ห์ที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ท่องเที่ยวเดือนแห่งชาและกาแฟเชียงราย 2020

เชียงราย- Kick off “เดือนแห่งชาและกาแฟเชียงราย 2020 : Chiang Rai Tea & Coffee Month 2020” ออกเดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal ชิมชากาแฟ ตลอดเดือนกรกฎาคม วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด