ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ยอดดอยอินทนนท์เย็นยะเยือก แค่ 3 องศาเท่านั้น!! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

เชียงใหม่ – เช้าวันนี้วันที่ 6 ธันวาคม 2562  มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยอินทนนท์ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามกับทะเลหมอกยามเช้า   ส่วนอุณหภูมิเช้านี้ที่กิ่วแม่ป […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด