ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ทาโกะยากิต้นตำรับแท้หนึ่งเดียวในเชียงใหม่

เชียงใหม่-ทาโกะยากิต้นตำรับแท้หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ ถ้าคิดถึงช่วงเวลาแสนสุขของการได้รับประทานทาโกะยากิต้นรับแท้โดยที่คุณไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นให้เสียเวลา                 ผู้สื่อข่าวจะพาทุกคนไปยังร้ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด