ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ทานตะวันชูช่อรอรับนักท่องเที่ยวที่ อาร์มี่แลนด์ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

  เชียงใหม่ : ดอกทานตะวันที่ห้วยตึงเฒ่ากำลังออกดอกชูช่อ  พร้อมเพิ่มจุดเซลฟี่ แบบยกสูงไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อนหลีกเลี่ยงฝุ่นควันPM2.5  ถึงจะเป็นที่โล่ง แต่พื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีลม […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด