ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“ยี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง” กลับมาจัดอีกครั้ง “ทต.เชิงดอย“ เร่งปรับพื้นที่ลั่นตกแต่งยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี

เชียงใหม่ : นายกฯเชิงดอย ทนเสียงเรียกร้องจากประชาชนไม่ไหว กลับมาจัดประเพณี “ยี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง” อีกครั้ง หลังเจอพิษโควิด-19 เร่งปรับพื้นที่ด่วน ลั่นตกแต่งยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี จัดจุดผางประทีปกว่า […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด