ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

อยากบินได้มาสิที่นี่”Flyboard Air”เครื่องพ่นน้ำบินได้แห่งแรกในภาคเหนือ

ใช้บ่อดินเก่ากว่า 70 ไร่เป็นสวนน้ำกีฬาใครเห็นต้องร้องว้าว นำเครื่องเล่นกีฬาที่จากทะเลมาไว้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะ ฟลายบอร์ด แอร์ หรือFlyboard Air เครื่องพ่นน้ำบินได้แห่งแรกในภาคเหนือ เรียกว่ายกเครื่องเล่ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด