ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“ชื่น” (Chune) ชวนชิม “กาแฟชื่นใจ” ที่เปลี่ยนส่วนผสมไปตามฤดูกาล

FacebookTwitterLineเชียงใหม่ : ขอแนะนำร้านใหม่น่าแวะ ชิม ชิล มาแนะนำอีกหนึ่งร้าน “ชื่น” (Chune) ร้านสวยริมถนนสายดอยสะเก็ด-เชียงราย ที่สวยด้วยสวนกล้วยไม้ ดอกไม้ และน้ำตกสูง 12 เมตร บริการทุ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด