ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ชิลๆ หลบร้อนตากแอร์ธรรมชาติ ณ ถ้ำเมืองออน

เชียงใหม่-ชิลๆ หลบร้อนตากแอร์ธรรมชาติ ณ ถ้ำเมืองออน หลังจากที่พึงผ่านสงกรานต์มาเมื่อไม่กี่วันหลายๆคนก็อาจจะยังคลายร้อนได้ไม่หนำใจ ทางผู้สื่อข่าวได้ไปเสาะหาสถานที่เที่ยวจะทำให้ท่านผู้อ่านเย็นสบายโดยไม่ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด