ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรามักถูกเรียกว่า "แปดริ้ว" ซึ่งมีหลายตำนานเล่าขาน บ้างก็ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซึ่งขนาดใหญ่กว่าท้องถิ่นอื่น เมื่อแล่เนื้อทำปลาตากแห้งต้องแล่ออกถึงแปดริ้ว บ้างก็อ้างนิทาน "พระรถ-เมรี" ว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วลากศพไปยังท่าน้ำ แล้วชำแหละศพออกเป็นแปดริ้วทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาด ส่วนความเป็นมาของเมืองถือกำเนิดเมื่อใดไม่มีผู้ยืนยันแน่ชัด แต่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งอารยะธรรมสำคัญเช่นเดียวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำอื่นๆ มีการขุดค้นพบโครงกระดูกและเครื่องประดับมีค่าอายุกว่า 5,000 ปี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ประชากร 709,889 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด