ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

มีเนื้อที่ประมาณ 10,321.885 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 410 กิโลเมตร มากไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต นักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ช่วยสมัยทวาราวดี รวมทั้งหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ อย่างปราสาทอิฐและปราสาทหินมากกว่า 60 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด