ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

เป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310  ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 813,852 คน แบ่งเป็น 16 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการต่าง ๆ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พบรอยร้าวพระบรมรูปศาลากลางเก่าอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา-ช่างสิบหมู่ขึ้นสำรวจรอยร้าวองค์พระบรมรูปวีรกษัตริย์และวีรกษัตรีสมัยกรุงศรีอยุธยา 6 พระองค์หน้าศาลากลางหลังเก่าอยุธยา อายุเกือบร้อยปี ฝีมือออกแบบโดยอ.ศิลป์ พีระศรี มีรอยร้าวทั่วองค์ ชี้ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด