ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

เป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310  ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 813,852 คน แบ่งเป็น 16 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการต่าง ๆ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ท่องเที่ยวร้านอาหารกรุงเก่า ขอผ่อนปรนขายสุราในร้านอาหาร

FacebookTwitterLineพระนครศรีอยุธยา-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหาร หวั่นเศรษฐกิจทรุดหนัก ยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองวอนผ่อนปรนจำหน่ายสุราในร้านอาหารและเปิดแหล่งท่องเที่ยว เมื่อช่ว […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด