ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

เป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310  ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 813,852 คน แบ่งเป็น 16 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการต่าง ๆ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

อยุธยาคึกคักรับนักท่องเที่ยวทางน้ำชุดแรก

พระนครศรีอยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่าร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา ททท.ต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเรือเที่ยวทริปแรก หลังปลดล๊อคโควิด วันที่ 5 กรกฎาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อ.บางปะอิน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด