ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

เป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310  ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 813,852 คน แบ่งเป็น 16 อำเภอ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการต่าง ๆ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

น้อมรำลึกสองวีรกษัตริย์ 3 มค- 5 มค 62 นี้

พระนครศรีอยุธยา-จัดการแสดงแสง เสียง รำลึกวีรกรรมกอบกู้ชาติของ 2 วีรกษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด