ภาคกลาง

อ่างทอง

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 108 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา อุดมไปด้วย งานหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้งงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา และการผลิตเครื่องจักสาน เป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก และเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงามน่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

อ่างทองเตรียมจัดงานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย

อ่างทอง –  เตรียมจัดงานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย  ตั้งแต่ไถนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง    โดยมีผู้ว่าทดลองโชว์เกี่ยวข้าวเพื่อให้เห็นความสำคัญของชาวนาไทย วันที่ 26 ส.ค. ที่บริเวณ “แส […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด